Lujabetong är en pålitlig leverentör av betong, transport och pumptjänster! Vi är ett effektivt och kundinriktat företag i allt som berör fabriksbetong. Vår servicenivå är hög tack vare att vi kan erbjuda det lilla företagets flexibilitet medan vi med den stora moderkoncernens stöd i ryggen kan ligga i framkant av produktutvecklingen. Med vår kunskap om olika betongkvaliteter hjälper vi våra kunder att nå bästa möjliga resultat i deras byggprojekt.

www.lujabetong.se